ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
10
6
16
1
ม.2
11
11
22
1
ม.3
15
5
20
1
รวมมัธยมต้น
36
22
58
3
ม.4
6
3
9
1
ม.5
6
4
10
1
ม.6
2
2
4
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
14
9
23
3
รวมทั้งหมด
50
31
81
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...