ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
19
16
35
1
ม.2
18
10
28
1
ม.3
15
18
33
1
รวมมัธยมต้น
52
44
96
3
ม.4
9
14
23
1
ม.5
6
2
8
1
ม.6
4
11
15
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
19
27
46
3
รวมทั้งหมด
71
71
142
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...