ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
12
13
25
1
ม.2
21
15
36
1
ม.3
17
11
28
1
รวมมัธยมต้น
50
39
89
3
ม.4
10
17
27
2
ม.5
7
12
19
1
ม.6
6
2
8
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
23
31
54
4
รวมทั้งหมด
73
70
143
7
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...