ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปัญญาวุธ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
21
12
33
2
ม.2
19
3
22
2
ม.3
21
8
29
2
รวมมัธยมต้น
61
23
84
6
ม.4
9
16
25
2
ม.5
10
4
14
1
ม.6
13
9
22
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
32
29
61
5
รวมทั้งหมด
93
52
145
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...