ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปัญญาวุธ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
22
2
24
2
ม.2
24
8
32
2
ม.3
11
19
30
2
รวมมัธยมต้น
57
29
86
6
ม.4
11
4
15
2
ม.5
13
9
22
2
ม.6
8
11
19
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
32
24
56
6
รวมทั้งหมด
89
53
142
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...