ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
93
118
211
6
ม.2
112
100
212
6
ม.3
84
134
218
7
รวมมัธยมต้น
289
352
641
19
ม.4
67
113
180
5
ม.5
58
83
141
5
ม.6
56
80
136
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
181
276
457
15
รวมทั้งหมด
470
628
1,098
34
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...