ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
117
99
216
6
ม.2
101
142
243
8
ม.3
81
121
202
6
รวมมัธยมต้น
299
362
661
20
ม.4
58
85
143
5
ม.5
63
80
143
5
ม.6
51
86
137
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
172
251
423
15
รวมทั้งหมด
471
613
1,084
35
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...