ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
57
53
110
4
ม.2
58
54
112
4
ม.3
50
62
112
4
รวมมัธยมต้น
165
169
334
12
ม.4
37
54
91
4
ม.5
29
46
75
4
ม.6
41
50
91
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
107
150
257
12
รวมทั้งหมด
272
319
591
24
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...