ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
42
44
86
4
ม.2
56
54
110
4
ม.3
65
53
118
4
รวมมัธยมต้น
163
151
314
12
ม.4
38
46
84
3
ม.5
36
54
90
4
ม.6
28
47
75
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
102
147
249
10
รวมทั้งหมด
265
298
563
22
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...