ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนควนพระสาครินทร์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
30
23
53
2
ม.2
31
23
54
2
ม.3
18
24
42
2
รวมมัธยมต้น
79
70
149
6
ม.4
12
20
32
2
ม.5
14
10
24
2
ม.6
9
6
15
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
35
36
71
6
รวมทั้งหมด
114
106
220
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...