ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนควนพระสาครินทร์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
34
21
55
2
ม.2
21
25
46
2
ม.3
18
25
43
2
รวมมัธยมต้น
73
71
144
6
ม.4
20
10
30
2
ม.5
9
6
15
2
ม.6
1
2
3
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
30
18
48
6
รวมทั้งหมด
103
89
192
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...