ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
33
26
59
2
ม.2
37
43
80
2
ม.3
23
25
48
2
รวมมัธยมต้น
93
94
187
6
ม.4
19
23
42
2
ม.5
12
15
27
2
ม.6
16
13
29
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
47
51
98
6
รวมทั้งหมด
140
145
285
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...