ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
36
43
79
2
ม.2
30
23
53
2
ม.3
27
22
49
2
รวมมัธยมต้น
93
88
181
6
ม.4
15
16
31
2
ม.5
16
12
28
2
ม.6
7
9
16
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
38
37
75
6
รวมทั้งหมด
131
125
256
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...