ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนตะแพนพิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
14
8
22
1
ม.2
6
5
11
1
ม.3
8
8
16
1
รวมมัธยมต้น
28
21
49
3
ม.4
3
1
4
1
ม.5
4
4
8
1
ม.6
6
1
7
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
13
6
19
3
รวมทั้งหมด
41
27
68
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...