ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
16
23
39
2
ม.2
24
22
46
2
ม.3
19
27
46
2
รวมมัธยมต้น
59
72
131
6
ม.4
11
15
26
2
ม.5
2
11
13
2
ม.6
12
9
21
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
25
35
60
6
รวมทั้งหมด
84
107
191
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...