ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
35
23
58
2
ม.2
39
29
68
2
ม.3
30
27
57
2
รวมมัธยมต้น
104
79
183
6
ม.4
6
13
19
2
ม.5
13
15
28
2
ม.6
14
13
27
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
33
41
74
6
รวมทั้งหมด
137
120
257
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...