ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
75
58
133
4
ม.2
82
73
155
5
ม.3
64
54
118
4
รวมมัธยมต้น
221
185
406
13
ม.4
24
44
68
2
ม.5
23
32
55
2
ม.6
11
55
66
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
58
131
189
6
รวมทั้งหมด
279
316
595
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...