ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
58
58
116
4
ม.2
73
58
131
4
ม.3
66
68
134
5
รวมมัธยมต้น
197
184
381
13
ม.4
22
41
63
2
ม.5
21
40
61
2
ม.6
22
32
54
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
65
113
178
6
รวมทั้งหมด
262
297
559
19
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...