ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
91
85
176
5
ม.2
79
98
177
5
ม.3
78
76
154
5
รวมมัธยมต้น
248
259
507
15
ม.4
43
75
118
5
ม.5
42
82
124
5
ม.6
37
62
99
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
122
219
341
14
รวมทั้งหมด
370
478
848
29
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...