ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
89
102
191
5
ม.2
92
83
175
5
ม.3
76
87
163
5
รวมมัธยมต้น
257
272
529
15
ม.4
43
78
121
5
ม.5
37
62
99
4
ม.6
30
72
102
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
110
212
322
14
รวมทั้งหมด
367
484
851
29
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...