ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
39
27
66
2
ม.2
28
18
46
2
ม.3
24
39
63
2
รวมมัธยมต้น
91
84
175
6
ม.4
17
25
42
2
ม.5
20
16
36
2
ม.6
12
16
28
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
49
57
106
6
รวมทั้งหมด
140
141
281
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...