ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
42
43
85
3
ม.2
34
28
62
2
ม.3
27
20
47
2
รวมมัธยมต้น
103
91
194
7
ม.4
15
38
53
2
ม.5
14
25
39
2
ม.6
18
15
33
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
47
78
125
6
รวมทั้งหมด
150
169
319
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...