ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
20
8
28
1
อบ.2
26
31
57
2
อบ.3
37
31
68
3
รวม อบ.
83
70
153
6
ป.1
30
31
61
3
ป.2
45
44
89
3
ป.3
41
36
77
3
ป.4
33
31
64
2
ป.5
32
46
78
3
ป.6
42
37
79
3
รวมประถม
223
225
448
17
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
306
295
601
23
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...