ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
14
17
31
1
อบ.2
39
30
69
3
อบ.3
19
27
46
2
รวม อบ.
72
74
146
6
ป.1
51
46
97
4
ป.2
39
34
73
3
ป.3
31
29
60
2
ป.4
30
48
78
3
ป.5
44
37
81
3
ป.6
48
47
95
3
รวมประถม
243
241
484
18
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
315
315
630
24
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...