ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
174
221
395
10
ม.2
197
196
393
11
ม.3
149
241
390
11
รวมมัธยมต้น
520
658
1,178
32
ม.4
99
224
323
10
ม.5
87
199
286
10
ม.6
101
230
331
11
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
287
653
940
31
รวมทั้งหมด
807
1,311
2,118
63
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...