ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
166
253
419
11
ม.2
191
222
413
11
ม.3
153
221
374
11
รวมมัธยมต้น
510
696
1,206
33
ม.4
106
245
351
11
ม.5
124
239
363
11
ม.6
130
247
377
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
360
731
1,091
34
รวมทั้งหมด
870
1,427
2,297
67
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...