ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาข่อย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
15
32
1
อบ.3
19
14
33
1
รวม อบ.
36
29
65
2
ป.1
24
24
48
1
ป.2
17
16
33
1
ป.3
10
12
22
1
ป.4
21
8
29
1
ป.5
11
17
28
1
ป.6
13
10
23
1
รวมประถม
96
87
183
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
132
116
248
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...