ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านราโมง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
21
32
1
อบ.3
15
16
31
1
รวม อบ.
26
37
63
2
ป.1
24
14
38
2
ป.2
19
23
42
1
ป.3
26
23
49
2
ป.4
20
18
38
1
ป.5
29
18
47
2
ป.6
17
12
29
1
รวมประถม
135
108
243
9
ม.1
6
14
20
1
ม.2
3
3
6
1
ม.3
5
8
13
1
รวมมัธยมต้น
14
25
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
175
170
345
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...