ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยะรม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
13
22
1
อบ.3
25
15
40
2
รวม อบ.
34
28
62
3
ป.1
24
23
47
2
ป.2
18
9
27
1
ป.3
19
11
30
1
ป.4
13
14
27
1
ป.5
13
13
26
1
ป.6
14
12
26
1
รวมประถม
101
82
183
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
135
110
245
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...