ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบาแตตูแง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
10
16
1
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
7
4
11
1
รวม อบ.
19
17
36
3
ป.1
16
8
24
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
2
5
7
1
ป.5
11
5
16
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
49
37
86
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
54
122
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...