ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
11
19
1
อบ.3
9
12
21
1
รวม อบ.
17
23
40
2
ป.1
9
5
14
1
ป.2
10
6
16
1
ป.3
10
12
22
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
7
11
18
1
รวมประถม
52
48
100
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
71
140
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...