ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
11
19
1
อบ.3
12
6
18
1
รวม อบ.
20
17
37
2
ป.1
10
5
15
1
ป.2
10
12
22
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
12
7
19
1
ป.5
7
10
17
1
ป.6
16
8
24
1
รวมประถม
65
49
114
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
66
151
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...