ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
7
7
1
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
2
6
8
1
รวม อบ.
7
17
24
3
ป.1
10
8
18
1
ป.2
5
3
8
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
3
5
8
1
ป.6
1
5
6
1
รวมประถม
29
32
61
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
36
49
85
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...