ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
6
18
1
อบ.3
13
13
26
1
รวม อบ.
25
19
44
2
ป.1
11
8
19
1
ป.2
14
8
22
1
ป.3
13
6
19
1
ป.4
16
11
27
1
ป.5
10
13
23
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
70
52
122
6
ม.1
10
5
15
1
ม.2
14
6
20
1
ม.3
3
10
13
1
รวมมัธยมต้น
27
21
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
122
92
214
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...