ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
13
9
22
1
รวม อบ.
21
17
38
2
ป.1
13
14
27
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
14
8
22
1
ป.4
13
7
20
1
ป.5
13
8
21
1
ป.6
9
14
23
1
รวมประถม
70
58
128
6
ม.1
9
5
14
1
ม.2
11
6
17
1
ม.3
14
6
20
1
รวมมัธยมต้น
34
17
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
125
92
217
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...