ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
4
13
1
อบ.3
3
8
11
1
รวม อบ.
12
12
24
2
ป.1
16
13
29
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
2
6
8
1
ป.5
6
9
15
1
ป.6
8
13
21
1
รวมประถม
46
56
102
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
68
126
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...