ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านมาลา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
7
11
1
อบ.2
11
10
21
1
อบ.3
5
10
15
1
รวม อบ.
20
27
47
3
ป.1
3
6
9
1
ป.2
5
9
14
1
ป.3
12
6
18
1
ป.4
11
3
14
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
47
38
85
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
65
132
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...