ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านมาลา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
5
11
1
อบ.2
3
6
9
1
อบ.3
11
8
19
1
รวม อบ.
20
19
39
3
ป.1
5
10
15
1
ป.2
2
5
7
1
ป.3
5
9
14
1
ป.4
11
6
17
1
ป.5
11
3
14
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
43
42
85
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
61
124
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...