ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
14
11
25
1
อบ.2
57
54
111
4
อบ.3
47
57
104
4
รวม อบ.
118
122
240
9
ป.1
60
45
105
4
ป.2
70
43
113
4
ป.3
61
48
109
4
ป.4
50
53
103
3
ป.5
67
42
109
3
ป.6
50
53
103
3
รวมประถม
358
284
642
21
ม.1
10
11
21
1
ม.2
15
10
25
1
ม.3
10
13
23
1
รวมมัธยมต้น
35
34
69
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
511
440
951
33
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...