ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
14
21
1
อบ.2
36
29
65
3
อบ.3
26
30
56
3
รวม อบ.
69
73
142
7
ป.1
56
34
90
4
ป.2
35
40
75
3
ป.3
46
37
83
3
ป.4
43
40
83
3
ป.5
43
25
68
3
ป.6
40
29
69
3
รวมประถม
263
205
468
19
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
332
278
610
26
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...