ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
16
11
27
1
อบ.2
29
31
60
3
อบ.3
35
34
69
3
รวม อบ.
80
76
156
7
ป.1
51
41
92
4
ป.2
48
41
89
4
ป.3
42
38
80
3
ป.4
43
28
71
3
ป.5
43
30
73
3
ป.6
48
46
94
3
รวมประถม
275
224
499
20
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
355
300
655
27
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...