ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
6
19
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
23
13
36
2
ป.1
8
13
21
1
ป.2
16
12
28
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
10
6
16
1
ป.5
10
8
18
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
59
53
112
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
66
148
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...