ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านธารมะลิ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
9
14
1
อบ.2
7
16
23
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
18
32
50
3
ป.1
13
8
21
1
ป.2
22
17
39
1
ป.3
15
11
26
1
ป.4
10
11
21
1
ป.5
10
21
31
1
ป.6
17
8
25
1
รวมประถม
87
76
163
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
105
108
213
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...