ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
9
10
1
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
6
1
7
1
รวม อบ.
15
19
34
3
ป.1
11
4
15
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
16
9
25
1
รวมประถม
54
35
89
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
54
123
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...