ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
3
0
3
1
รวม อบ.
6
4
10
2
ป.1
4
6
10
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
5
0
5
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
35
25
60
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
29
70
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...