ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
4
6
1
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
3
1
4
1
รวม อบ.
7
6
13
3
ป.1
1
4
5
1
ป.2
2
9
11
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
1
3
4
1
รวมประถม
16
28
44
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
23
34
57
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...