ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแหร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
3
9
1
อบ.2
11
0
11
1
อบ.3
15
11
26
1
รวม อบ.
32
14
46
3
ป.1
8
14
22
1
ป.2
12
14
26
2
ป.3
23
20
43
2
ป.4
27
23
50
2
ป.5
30
18
48
2
ป.6
20
20
40
2
รวมประถม
120
109
229
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
152
123
275
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...