ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเยาะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
21
43
2
อบ.3
29
25
54
2
รวม อบ.
51
46
97
4
ป.1
38
27
65
2
ป.2
30
24
54
2
ป.3
34
33
67
2
ป.4
29
21
50
2
ป.5
28
17
45
2
ป.6
26
27
53
2
รวมประถม
185
149
334
12
ม.1
9
9
18
1
ม.2
9
9
18
1
ม.3
8
7
15
1
รวมมัธยมต้น
26
25
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
262
220
482
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...