ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโต ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
21
30
2
อบ.3
16
11
27
2
รวม อบ.
25
32
57
4
ป.1
25
27
52
2
ป.2
27
14
41
2
ป.3
21
18
39
2
ป.4
26
20
46
2
ป.5
26
23
49
2
ป.6
17
21
38
2
รวมประถม
142
123
265
12
ม.1
4
2
6
1
ม.2
8
1
9
1
ม.3
6
0
6
1
รวมมัธยมต้น
18
3
21
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
185
158
343
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...