ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจุโป ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
2
4
6
1
รวม อบ.
10
9
19
2
ป.1
6
3
9
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
9
12
21
1
ป.4
11
6
17
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
13
7
20
1
รวมประถม
54
40
94
6
ม.1
3
8
11
1
ม.2
15
8
23
1
ม.3
16
7
23
1
รวมมัธยมต้น
34
23
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
72
170
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...