ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปะเด็ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
0
3
3
1
รวม อบ.
4
5
9
2
ป.1
4
3
7
1
ป.2
5
3
8
1
ป.3
2
5
7
1
ป.4
5
2
7
1
ป.5
3
7
10
1
ป.6
6
2
8
1
รวมประถม
25
22
47
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
29
27
56
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...