ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจือแร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
12
22
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
17
20
37
2
ป.1
13
10
23
1
ป.2
5
9
14
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
14
9
23
1
ป.5
17
18
35
1
ป.6
15
15
30
1
รวมประถม
72
69
141
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
89
178
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...