ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
790
785
1,575
67
อบ.2
1,003
901
1,904
75
อบ.3
1,007
887
1,894
75
รวม อบ.
2,800
2,573
5,373
217
ป.1
1,788
1,539
3,327
122
ป.2
1,768
1,620
3,388
121
ป.3
1,714
1,480
3,194
119
ป.4
1,726
1,544
3,270
122
ป.5
1,806
1,583
3,389
121
ป.6
1,746
1,658
3,404
120
รวมประถม
10,548
9,424
19,972
725
ม.1
277
183
460
14
ม.2
275
250
525
15
ม.3
237
220
457
14
รวมมัธยมต้น
789
653
1,442
43
ม.4
67
62
129
5
ม.5
47
53
100
4
ม.6
38
38
76
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
152
153
305
13
รวมทั้งหมด
14,289
12,803
27,092
998
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...