ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
10,229
11,126
21,355
572
ม.2
10,995
11,973
22,968
558
ม.3
10,919
11,650
22,569
551
รวมมัธยมต้น
32,143
34,749
66,892
1,681
ม.4
8,418
10,880
19,298
517
ม.5
7,397
10,231
17,628
507
ม.6
7,209
10,572
17,781
505
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
23,024
31,683
54,707
1,529
รวมทั้งหมด
55,167
66,432
121,599
3,210
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...