ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
4,329
4,614
8,943
268
ม.2
4,319
4,639
8,958
259
ม.3
4,099
4,645
8,744
263
รวมมัธยมต้น
12,747
13,898
26,645
790
ม.4
3,073
4,845
7,918
257
ม.5
2,660
4,298
6,958
246
ม.6
2,513
4,243
6,756
250
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
8,246
13,386
21,632
753
รวมทั้งหมด
20,993
27,284
48,277
1,543
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...