ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
4,463
4,678
9,141
259
ม.2
4,310
4,768
9,078
261
ม.3
4,354
4,762
9,116
264
รวมมัธยมต้น
13,127
14,208
27,335
784
ม.4
3,024
4,615
7,639
246
ม.5
2,864
4,499
7,363
248
ม.6
2,707
4,538
7,245
255
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
8,595
13,652
22,247
749
รวมทั้งหมด
21,722
27,860
49,582
1,533
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...