ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
27
38
65
3
อบ.2
63
55
118
4
อบ.3
69
71
140
4
รวม อบ.
159
164
323
11
ป.1
86
69
155
4
ป.2
79
63
142
4
ป.3
82
65
147
4
ป.4
65
56
121
3
ป.5
62
64
126
3
ป.6
60
60
120
3
รวมประถม
434
377
811
21
ม.1
6,578
7,117
13,695
373
ม.2
6,970
7,311
14,281
355
ม.3
6,422
7,087
13,509
351
รวมมัธยมต้น
19,970
21,515
41,485
1,079
ม.4
4,031
6,320
10,351
298
ม.5
3,853
6,053
9,906
288
ม.6
3,806
6,020
9,826
286
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
11,690
18,393
30,083
872
รวมทั้งหมด
32,253
40,449
72,702
1,983
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...