ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
3,463
3,604
7,067
200
ม.2
3,375
3,535
6,910
200
ม.3
3,256
3,521
6,777
194
รวมมัธยมต้น
10,094
10,660
20,754
594
ม.4
2,417
3,583
6,000
184
ม.5
2,005
3,433
5,438
185
ม.6
1,957
3,199
5,156
183
ปวช.1
26
47
73
2
ปวช.2
7
22
29
2
ปวช.3
11
38
49
2
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
6,423
10,322
16,745
558
รวมทั้งหมด
16,517
20,982
37,499
1,152
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...