ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
3,488
3,576
7,064
202
ม.2
3,371
3,574
6,945
196
ม.3
3,305
3,409
6,714
191
รวมมัธยมต้น
10,164
10,559
20,723
589
ม.4
2,284
3,598
5,882
185
ม.5
2,180
3,423
5,603
184
ม.6
2,153
3,483
5,636
186
ปวช.1
9
23
32
2
ปวช.2
10
43
53
2
ปวช.3
22
36
58
2
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
6,658
10,606
17,264
561
รวมทั้งหมด
16,822
21,165
37,987
1,150
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...