ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
114
0
114
4
ป.6
131
0
131
4
รวมประถม
245
0
245
8
ม.1
6,923
7,034
13,957
382
ม.2
6,513
6,901
13,414
379
ม.3
6,633
6,904
13,537
365
รวมมัธยมต้น
20,069
20,839
40,908
1,126
ม.4
4,232
5,888
10,120
301
ม.5
3,549
5,421
8,970
296
ม.6
3,283
5,055
8,338
290
ปวช.1
139
229
368
10
ปวช.2
110
203
313
9
ปวช.3
118
200
318
10
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
11,431
16,996
28,427
916
รวมทั้งหมด
31,745
37,835
69,580
2,050
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...