ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
5,551
5,627
11,178
308
ม.2
5,259
5,431
10,690
304
ม.3
5,174
5,426
10,600
294
รวมมัธยมต้น
15,984
16,484
32,468
906
ม.4
3,305
4,595
7,900
242
ม.5
2,726
4,158
6,884
240
ม.6
2,657
4,065
6,722
234
ปวช.1
9
41
50
3
ปวช.2
9
29
38
3
ปวช.3
6
26
32
3
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
8,712
12,914
21,626
725
รวมทั้งหมด
24,696
29,398
54,094
1,631
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...