ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
6,779
7,347
14,126
415
ม.2
6,465
7,078
13,543
411
ม.3
6,190
7,172
13,362
409
รวมมัธยมต้น
19,434
21,597
41,031
1,235
ม.4
3,514
6,064
9,578
335
ม.5
3,180
5,793
8,973
324
ม.6
3,039
5,751
8,790
330
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
9,733
17,608
27,341
989
รวมทั้งหมด
29,167
39,205
68,372
2,224
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...