ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
4,048
4,280
8,328
236
ม.2
3,772
4,257
8,029
233
ม.3
3,565
3,965
7,530
226
รวมมัธยมต้น
11,385
12,502
23,887
695
ม.4
2,542
3,684
6,226
195
ม.5
2,266
3,582
5,848
195
ม.6
2,096
3,422
5,518
192
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
6,904
10,688
17,592
582
รวมทั้งหมด
18,289
23,190
41,479
1,277
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...