ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
2,536
2,884
5,420
146
ม.2
2,487
2,762
5,249
149
ม.3
2,249
2,786
5,035
147
รวมมัธยมต้น
7,272
8,432
15,704
442
ม.4
1,486
2,372
3,858
127
ม.5
1,468
2,379
3,847
128
ม.6
1,327
2,305
3,632
119
ปวช.1
1
8
9
1
ปวช.2
2
14
16
1
ปวช.3
0
11
11
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
4,284
7,089
11,373
377
รวมทั้งหมด
11,556
15,521
27,077
819
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...