ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
2,609
2,873
5,482
153
ม.2
2,444
2,793
5,237
149
ม.3
2,251
2,809
5,060
145
รวมมัธยมต้น
7,304
8,475
15,779
447
ม.4
1,475
2,312
3,787
130
ม.5
1,327
2,326
3,653
123
ม.6
1,311
2,202
3,513
125
ปวช.1
2
4
6
1
ปวช.2
1
13
14
1
ปวช.3
1
6
7
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
4,117
6,863
10,980
381
รวมทั้งหมด
11,421
15,338
26,759
828
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...