ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
2,554
2,806
5,360
148
ม.2
2,393
2,856
5,249
146
ม.3
2,264
2,705
4,969
146
รวมมัธยมต้น
7,211
8,367
15,578
440
ม.4
1,398
2,418
3,816
124
ม.5
1,394
2,284
3,678
128
ม.6
1,396
2,310
3,706
126
ปวช.1
1
18
19
1
ปวช.2
1
6
7
1
ปวช.3
2
12
14
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
4,192
7,048
11,240
381
รวมทั้งหมด
11,403
15,415
26,818
821
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...