ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
5,020
5,744
10,764
309
ม.2
4,914
5,687
10,601
302
ม.3
4,219
5,416
9,635
293
รวมมัธยมต้น
14,153
16,847
31,000
904
ม.4
2,636
4,691
7,327
227
ม.5
2,324
4,604
6,928
222
ม.6
2,235
4,480
6,715
221
ปวช.1
5
51
56
2
ปวช.2
5
48
53
2
ปวช.3
3
36
39
2
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
7,208
13,910
21,118
676
รวมทั้งหมด
21,361
30,757
52,118
1,580
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...