ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
5,166
5,770
10,936
303
ม.2
4,619
5,522
10,141
296
ม.3
4,420
5,574
9,994
301
รวมมัธยมต้น
14,205
16,866
31,071
900
ม.4
2,520
4,754
7,274
223
ม.5
2,337
4,567
6,904
224
ม.6
2,231
4,428
6,659
220
ปวช.1
6
50
56
2
ปวช.2
4
37
41
2
ปวช.3
4
27
31
2
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
7,102
13,863
20,965
673
รวมทั้งหมด
21,307
30,729
52,036
1,573
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...