ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
14
23
1
อบ.3
8
11
19
1
รวม อบ.
17
25
42
2
ป.1
18
14
32
1
ป.2
18
16
34
1
ป.3
17
13
30
1
ป.4
16
15
31
1
ป.5
17
15
32
1
ป.6
11
11
22
1
รวมประถม
97
84
181
6
ม.1
2,413
2,491
4,904
140
ม.2
2,373
2,450
4,823
138
ม.3
2,294
2,486
4,780
137
รวมมัธยมต้น
7,080
7,427
14,507
415
ม.4
1,731
2,547
4,278
137
ม.5
1,544
2,451
3,995
135
ม.6
1,586
2,437
4,023
136
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
4,861
7,435
12,296
408
รวมทั้งหมด
12,055
14,971
27,026
831
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...