ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
8
12
20
1
รวม อบ.
16
17
33
2
ป.1
9
11
20
1
ป.2
12
13
25
1
ป.3
18
13
31
1
ป.4
16
13
29
1
ป.5
17
18
35
1
ป.6
17
15
32
1
รวมประถม
89
83
172
6
ม.1
2,494
2,506
5,000
141
ม.2
2,364
2,472
4,836
140
ม.3
2,180
2,378
4,558
138
รวมมัธยมต้น
7,038
7,356
14,394
419
ม.4
1,740
2,688
4,428
140
ม.5
1,539
2,406
3,945
137
ม.6
1,433
2,337
3,770
134
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
4,712
7,431
12,143
411
รวมทั้งหมด
11,855
14,887
26,742
838
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...