ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
3,413
3,935
7,348
208
ม.2
3,291
3,821
7,112
210
ม.3
3,246
4,004
7,250
211
รวมมัธยมต้น
9,950
11,760
21,710
629
ม.4
2,134
3,726
5,860
189
ม.5
2,162
3,493
5,655
189
ม.6
2,195
3,782
5,977
188
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
6,491
11,001
17,492
566
รวมทั้งหมด
16,441
22,761
39,202
1,195
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...